Проект IMPEU

Целта на проекта подобряване на приобщаването на мобилните граждани на ЕС е да се насърчава политическото участие на мобилните граждани на ЕС и да се подобри капацитетът и познанията на държавните служители и съответните национални, регионални и местни експерти относно гражданството на ЕС и свързаните с тях политически права.

Научи повече

Image

1

Масов отворен онлайн курс (MOOК) за държавни служители

Image

4

Учебни модула

Image

1000

Обучени държавни служители и експерти

Image

25

Политически събития

Image

6

Партньори от държави-членки на ЕС