БИБЛИОТЕКА НА ЗНАНИЯТА: IMPEU СТАРТИРА ВТОРА ФАЗА НА СВОЯТ ИНТЕРАКТИВЕН МАСИВЕН ОТВОРЕН ОНЛАЙН КУРС

Свободата на движение не е толкова лесно изпълнима, когато европейското законодателство за гражданските права не се прилага правилно. Предизвикателствата, пред които са изправени мобилните граждани на ЕС, могат да им костват време, пари и нерви.
Докато правата за гражданство на ЕС се предоставят от Договора от Маастрихт от 1992 г., поддържането им често е в ръцете на публичните администрации в различните държави-членки.
Преобладаващите доказателства сочат, че много от пречките, пред които са изправени гражданите при заявяването на правата си в ЕС, се дължат на неправилното прилагане на съответното законодателство на национално ниво.
Ефективното справяне с този въпрос трябва да включва предоставянето на целенасочено обучение на държавните служители и съответните национални, регионални и местни експерти.

Чрез повишаване на техните знания за гражданството на ЕС и свързаните с него политически права, те ще бъдат по-добре способни да разбират и следователно да обслужват мобилните граждани на ЕС в тяхната страна.

В тази връзка се радваме да отворим втората фаза на масивния отворен онлайн курс на IMPEU!
Въз основа на оценка на нуждите, модулите за онлайн обучение съчетават теорията с практиката, включително основните теоретични аспекти по отношение на правата на гражданите на ЕС, свързани с мобилността, които са свързани с тяхната интеграция в приемащите общества. Имате нашето уверение, че курса няма да ви отегчи със сух технически текст.
Вместо това държавните служители имат свободен достъп до ангажиращи, висококачествени курсове, които са интерактивни и съдържат лични истории, видеоклипове, викторини, ресурси и много други. Всички уроци са на разположение на английски, испански, френски, италиански, гръцки и български език.

Всеки от петте модула е резултат от обширни изследвания, проведени в рамките на IMPEU и отразява реалистична нужда от знания в тази област. Обучението се състои от:

Модул 1: Пречки пред гражданите на ЕС, които претендират за своите граждански права
Цикълът на създаване на промяна започва с разбирането на настоящото предизвикателство. Следвайки този подход, Модул 1 стартира със запознаване с пречките пред свободата на движение, както съобщават гражданите на ЕС, които ги изпитват. Научете за личните им истории и какво може да се направи, за да бъдат подкрепени.

Модул 2 – Най-добри практики за улесняване на достъпа до правата на гражданите на ЕС
Споделянето на най-добрите практики ни позволява бързо да приложим вече доказано ефективни методи
Модул 2 на курса изследва какво работи и кое не в усилията за подобряване на политическото участие на мобилните граждани на ЕС. Модулът също така се позовава на наличните услуги на ЕС, което улеснява държавните служители да могат да предложат подходящата услуга на мобилни граждани на ЕС, които търсят помощ относно правата си.

Модул 3 – Въпроси и отговори „Научете повече за правата си като европейски гражданин“
Законодателството често може да бъде сложно и следователно трудно да се прилага правилно. Модул 3 разглежда в детайли Директивата за правата на гражданите, така че държавните служители да могат да помагат на мобилните граждани на ЕС по най-ефективния начин. Това включва:

1. Свободно движение и права на пребиваване
2. Здравеопазване
3. Достъп до пазара на труда
4. Участие в политическия живот на местно ниво
5. Избори за ЕС
6. Кой подкрепя мобилните граждани на ЕС и какви инструменти имат за заявяване на техните права?
7. Какво може да направи мобилният гражданин на ЕС, ако правата му са нарушени?

Модул 4 – Граждански и политически права на граждани на ЕС, живеещи в чужбина
Основна причина за ниското политическо участие често е липсата на информация. Модул 4 има за цел да промени това, като предостави техники за това как да се насърчи политическото включване на мобилните граждани на ЕС в приемащите им страни. Модулът също така описва някои допълнителни форми на ангажираност на гражданите на ЕС в приемащите държави.
Модул 5 – Междукултурна комуникация
Силна страна на ЕС е неговото културно многообразие. Но различният произход понякога може да бъде пречка за ефективното взаимодействие между мобилните граждани на ЕС и държавните служители. Модул от курса обхваща тези предизвикателства и предлага начини за развиване на по-добри умения за междукултурна комуникация.
Каним ви да разгледате курсът на IMPEU и да помогнете за оформянето на по-приобщаваща Европа, където гражданите могат да се насладят изцяло на предимствата на своето гражданство в ЕС! За по-добро разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени мобилните граждани на ЕС, можете да гледате краткото видео по-долу. Той разказва историята на Джонатан – гражданин на ЕС, който е работил в две различни държави-членки и в резултат на това има проблеми с искането на пенсионните си права: