Memorandum of Understanding

Меморандумът по IMPEU потвърждава нашата подкрепа към насърчаването и промотирането на правата в ЕС и подробна информация за плана ни за услуги, предназначени за граждани, катo IMPEU #MOOC. Споделете ценностите ни като публичен орган или организации на гражданското общество. Ако споделяте нашите ценности, моля да се свържете с работещите по проекта IMPEU и подпишете Меморандума за разбирателство, за да се присъедините към нашия призив за действие

MoU final_28.10.2020