50 въпроси и отговори на тема “Научете повече за правата си като европейски гражданин” за държавни служители

Петдесетте въпроса и отговора за държавните служители „Знайте правата си като европейски граждани“ ще бъдат адресирани към държавните служители и съответните национални, регионални и местни експерти, предлагащи услуги на мобилни граждани на ЕС в страните на партньорите. Те ще помогнат да се определят техните потребности от обучение, за да се разработи подходяща програма за обучение, предназначена да засили капацитета им за справяне с проблемите и препятствията, пред които са изправени мобилните граждани на ЕС в приемащите страни членки. 50-те въпроса и отговора за държавните служители „Знайте правата си като европейски граждани“ ще подобри тяхната компетентност и познаването на законодателството и административните практики, свързани с осигуряването на демократично участие на мобилните граждани на ЕС в приемащите държави членки.

IMPEU 50 QA BG