Въпроси и отговори на тема “Научете повече за правата си като европейски гражданин” насочени към европейските граждани

Въпросите и отговорите на тема “Научете повече за правата си като европейски гражданин”, насочени към Европейските граждани ще предоставят информация, за да подкрепят участието на мобилните граждани в политическия и социалния живот на тяхната приемаща държава. Тя ще съдържа редица практически препоръки за това да им се помогне да се устроят, да намерят работа/обучение, да участват в демократичния живот на местната общност, да създават връзки в/с местната общност и да имат достъп до компетентните национални, регионални и местни органи във връзка с по-доброто им включване

Наръчник с въпроси и отговори за граждани: „Научете повече за правата си като граждани на ЕС“