Онлайн информационния киоск IMPEU вече работи!

Радваме се да съобщим, че онлайн информационния киоск IMPEU официално вече работи. Екипът на IMPEU се стреми, повече от всякога, да направи информацията достъпна за всички граждани на ЕС по удобен и ефективен за потребителите.
Онлайн киоскът е интуитивна платформа, помагаща на гражданите да намерят правилната организация за въпроси за техните права. Този онлайн инструмент следва физическите информационни киоски, които са на разположение на мобилните граждани в България, Италия, Гърция и Испания. Киоските позволяват на мобилните граждани достъп до точна и ясна информация за техните права, както и обяснения относно законодателството на ЕС и свързаните с него административни процедури.

Процесът от две стъпки работи по следния начин: първо попълвате кратък въпросник, в който се споменава вашият статус (т.е. държавен служител / гражданин на ЕС / мобилен гражданин) и държава на пребиваване. След това ще ви бъде предоставена информация за доставчици на обща информация (напр. ECAS интерактивна карта на съвети, удобни за гражданите в приемащата държава), персонализирани организации за решаване на проблеми (напр. SOLVIT) или национални контакти за проблеми, свързани с вашата местна администрация.
Онлайн инфо киоските са безплатни, достъпни за всички, процедурата отнема само няколко минути. С този инструмент знанията за гражданството са само на един клик разстояние.