ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΝΩΣΗΣ: TO IMPEU ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ MOOC

Η ελεύθερη κυκλοφορία δεν είναι τόσο ελεύθερη όταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ιθαγένειας δεν εφαρμόζεται σωστά. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι μετακινούμενοι πολίτες μπορούν να τους προκαλέσουν χρόνο, χρήμα και νεύρα.
Ενώ τα δικαιώματα υπηκοότητας της ΕΕ παραχωρούνται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992, η τήρησή τους είναι συχνά στα χέρια των δημοσίων διοικήσεων στα διάφορα κράτη μέλη. Τα συντριπτικά στοιχεία δείχνουν ότι πολλά από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν διεκδικούν τα δικαιώματά τους στην ΕΕ οφείλονται στην εσφαλμένη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο.
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή στοχοθετημένης κατάρτισης σε δημόσιους υπαλλήλους και σχετικούς εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς εμπειρογνώμονες. Αυξάνοντας τις γνώσεις τους σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ και τα συγγενικά πολιτικά δικαιώματα, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και, ως εκ τούτου, να εξυπηρετήσουν τους ευρωπαίους μετακινουμένους πολίτες της στη χώρα τους.
Ως εκ τούτου, είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινήσαμε τη δεύτερη φάση του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος IMPEU [Massive Open Online Course (MOOC)]! Με βάση την εκτίμηση των αναγκών, οι ηλεκτρονικές ενότητες κατάρτισης συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών θεωρητικών πτυχών σχετικά με τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών που συνδέονται με την ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής. Το MOOC συνοδεύεται από την υπόσχεσή μας ότι δεν θα σας φέρει στεγνό, τεχνικό κείμενο. Αντ ‘αυτού, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ελκυστικά, υψηλής ποιότητας μαθήματα που είναι διαδραστικά και περιέχουν προσωπικές ιστορίες, βίντεο, κουίζ, πόρους και πολλά άλλα. Όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Βουλγαρικά.

Κάθε μία από τις πέντε ενότητες είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του IMPEU και αντικατοπτρίζει τη ρεαλιστική αδυναμία που υπάρχει. Η εκπαίδευση αποτελείται από:

Ενότητα 1: Εμπόδια των πολιτών της ΕΕ όταν διεκδικούν τα δικαιώματα τους για την ιθαγένεια της ΕΕ
Ο κύκλος της δημιουργίας αλλαγής ξεκινά με την κατανόηση της πρόκλησης που υπάρχει. Ακολουθώντας αυτήν την προσέγγιση, η Ενότητα 1 ξεκινά με μια εικόνα για τα εμπόδια της ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως αναφέρουν οι πολίτες της ΕΕ που τα βιώνουν. Μάθετε για τις προσωπικές τους ιστορίες και τι μπορείτε να κάνετε για να τις υποστηρίξετε.

Ενότητα 2 – Βέλτιστες πρακτικές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στα δικαιώματα τους
Η κοινή χρήση βέλτιστων πρακτικών μάς επιτρέπει να εφαρμόζουμε γρήγορα μεθόδους που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικές. Η Ενότητα 2 διερευνά τι λειτουργεί και τι όχι, στις προσπάθειες βελτίωσης της πολιτικής συμμετοχής των ευρωπαίων μετακινούμενων πολιτών.
Η ενότητα αναφέρεται επίσης στις διαθέσιμες υπηρεσίες της ΕΕ, διευκολύνοντας τους δημόσιους υπαλλήλους να μπορούν να προτείνουν τις κατάλληλες στους μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ που αναζητούν βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματά τους.
Ενότητα 3 – Ε & Α “Γνωρίστε τα δικαιώματά σας ως Ευρωπαίος πολίτης”
Η νομοθεσία μπορεί συχνά να είναι περίπλοκη και επομένως δύσκολη να εφαρμοστεί σωστά. Η Ενότητα 3 αναλύει λεπτομερώς την οδηγία για τα δικαιώματα των πολιτών, έτσι ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι να μπορούν να βοηθήσουν τους μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι καλυμμένες περιοχές περιλαμβάνουν:

1. Δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής
2. Υγειονομική περίθαλψη
3. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
4. Συμμετοχή στην πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο
5. Εκλογές στην ΕΕ
6. Ποιος υποστηρίζει τους μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ και ποια εργαλεία έχουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους;
7. Τι μπορεί να κάνει ένας μετακινούμενος πολίτης της ΕΕ εάν έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του;

Ενότητα 4 – Δικαιώματα ως πολίτες και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο εξωτερικό
Ένας βασικός λόγος για χαμηλή πολιτική συμμετοχή είναι συχνά η έλλειψη πληροφοριών. Η Eνότητα 4 στοχεύει να το αλλάξει αυτό, με τις παρεχόμενες τεχνικές για να ενισχύσει τον τρόπο προώθησης της πολιτικής ένταξης των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ στις χώρες υποδοχής τους.
Η Ενότητα περιγράφει επίσης ορισμένες πρόσθετες μορφές συμμετοχής πολιτών της ΕΕ στις χώρες υποδοχής.

Ενότητα 5 – Διαπολιτισμική επικοινωνία: Ένα πλεονέκτημα της ΕΕ είναι η πολιτιστική της ποικιλομορφία. Όμως, διαφορετικά υπόβαθρα μπορεί μερικές φορές να αποτελούν εμπόδιο στην αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ και των δημοσίων υπαλλήλων. Η Ενότητα 5 του IMPEU MOOC καλύπτει αυτές τις προκλήσεις και προσφέρει τρόπους για την ανάπτυξη καλύτερων διαπολιτισμικών δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε το Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα – IMPEU MOOC και να βοηθήσετε στη διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν πλήρως τα οφέλη της ιθαγένειας τους στην ΕΕ!
Για καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να παρακολουθήσετε το σύντομο βίντεο παρακάτω. Αφηγείται την ιστορία του Johnathan – ενός πολίτη της ΕΕ που έχει εργαστεί σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη και δυσκολεύεται να διεκδικήσει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα και ως αποτέλεσμα: