Παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 2

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από έξι μήνες εργασίας, τα πρώτα Παραδοτέα του έργου IMPEU, και συγκεκριμένα:

– Έκθεση συγκριτικής ανάλυσης σχετικά με τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές / πολιτικές  ένταξης των πολιτών και εκτίμηση των πρακτικών που μπορούν να μεταφερθούν

– Έκθεση Αξιολόγησης Αναγκών

– Οδηγός ορθής πρακτικής για πολιτικές ένταξης των πολιτών

– Έκθεση συστάσεων πολιτικής σχετικά με τις πολιτικές ένταξης των Ευρωπαίων πολιτών

είναι  διαθέσιμα για δωρεάν λήψη στον υπερσύνδεσμο: https://www.impeu-project.eu/el/impeu-deliverables/ .

Η ECAS ήταν ο εταίρος που καθοδήγησε την κοινοπραξία του IMPEU στην εκπόνηση των προαναφερθέντων εγγράφων.