Διαδικτυακή Εφαρμογή IMPEU

Το πεδίο εφαρμογής της Διαδικτυακής Εφαρμογής IMPEU είναι να κάνει την Εργαλειοθήκη Ερωτήσεων & Aπαντήσεων για τους Πολίτες, μία Διαδικτυακή Εφαρμογή συμβατή με τα κινητά τηλέφωνα και tablet.
Διαδικτυακή Εφαρμογή IMPEU