Καλώς ορίσατε στο Διαδικτυακό Κιόσκι Ενημέρωσης του   IMPEU.

 

Θα σας βοηθήσει να βρείτε τον σωστό οργανισμό για να θέσετε την ερώτηση σας σχετικά με τα δικαιώματα σας ως πολίτης της ΕΕ

Το σύστημα ενιαίας εξυπηρέτησης (One Stop Shop) του IMPEU για τους μετακινούμενους πολίτες της Ε.Ε είναι σε ευθυγράμμιση με το αλυσσιδωτό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσει τους πολίτες της ΕΕ να λάβουν τις πληροφορίες, τις συμβουλές ή ενεργή βοήθεια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην ΕΕ:
(α) Πρώτον, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για τα ευρωπαϊκά δικαιώματά τους. Σε αυτό προσθέσαμε την Εργαλειοθήκη Ε&A για τους Πολίτες που καλύπτει τα περισσότερα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε και τον διαδραστικό χάρτη που παρέχει φιλικές προς τους πολίτες πληροφορίες και συμβουλές στη χώρα υποδοχής τους.
(β) Σε περίπτωση αμφιβολίας, τότε χρειάζονται συμβουλές σχετικά με τον τρόπο επιβολής τους (Your Europe Advice) και
(γ) Εάν αυτό δεν λειτουργεί, μπορούν να βρουν ενεργή βοήθεια για να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία SOLVIT.

2. Εξατομικευμένες συμβουλές και επίλυση προβλημάτων

3. Θέματα που σχετίζονται με την τοπική διοίκηση

Οι εθνικές επαφές σας στην Ευρώπη

Συγκεκριμένα ζητήματα -Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές
-
Για τυχόν συγκεκριμένα ζητήματα, συνιστάται να επικοινωνήσετε με την τοπική σας αρχή.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε το Διαδικτυακό Κιόσκι Ενημέρωσης.

Θα εκτιμούσαμε αν αφιερώνατε λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης..