Φυσικά Κιόσκια Ενημέρωσης

Σε κάθε χώρα εταίρο πρόκειται να εγκατασταθεί ένα Κιόσκι Ενημέρωσης, στοχεύοντας στην άμεση υποστήριξη της συμμετοχής των  Ευρωπαίων πολιτών μέσω πληροφοριών και συμβουλών. Η δημιουργία των περιπτέρων ενημέρωσης θα παρέχει την ευκαιρία στους Ευρωπαίους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και συμβουλές για σημαντικά Ευρωπαϊκά ζητήματα, ενσωματώνοντας τη νομοθεσία και τις διοικητικές πρακτικές που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της πολιτικής συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου, και των υποχρεώσεων των  Ευρωπαίων πολιτών σε μια δεδομένη χώρα, περιοχή ή πόλη και βοήθεια για να τα δουν. Ο σκοπός είναι να είναι εύκολα προσβάσιμες οι πληροφορίες και να δοθεί  η ευκαιρία στους Ευρωπαίους πολίτες να εκφράσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για όλα τα Ευρωπαϊκά ζητήματα, κυρίως για αυτά που μπορούν να επηρεάσουν τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της τοπικής κοινότητας.

Tα Κιόσκ Ενημέρωσης βρίσκονται στις διευθύνσεις:
Ελλάδα: Βερνάρδου Δημητρίου 23, Βριλήσσια, 15235
Iταλία: Via Tripoli 11, Empoli, Italy
Βουλγαρία: 34-36 Alexander Pushkin Blvd., 2nd floor, office 4-B
Ισπανία: Calle Venezuela 1, Gijón, 33213, Spain