Εργαλειοθήκη Ε&A για τους Πολίτες “Γνώρισε τα Δικαιωματά σου ως Ευρωπαίος πολίτης”

Η Εργαλειοθήκη Ερωτήσεων & Aπαντήσεων για τους Πολίτες  “Γνώρισε τα Δικαιωματά σου ως Ευρωπαίος πολίτης” για τους Ευρωπαίους πολίτες θα παρέχει ενιαία ενημέρωση ώστε να υποστηριχθεί η συμμετοχή  των Ευρωπαίων πολιτών στην πολιτική και κοινωνική ζωή των κοινοτήτων που φιλοξενούνται. Θα συμπεριλαμβάνει ένα αριθμό πρακτικών συστάσεων, βοηθώντας τους να τακτοποιηθούν, να βρουν εργασία/κατάρτιση, να συμμετάσχουν στη δημοκρατική ζωή της τοπικής κοινωνίας, να δημιουργήσουν συνδέσμους στην/με την τοπική κοινότητα και να έχουν πρόσβαση στις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, σε σχέση με τη διευκόλυνση της συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στα κράτη-μέλη που τους φιλοξενούν.

Εργαλειοθήκη Ερωτήσεων & Aπαντήσεων για τους Πολίτες  “Γνώρισε τα Δικαιωματά σου ως Ευρωπαίος πολίτης”